Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe wihuriagri.shop isikuandmete vastutav töötleja on Wihuri OÜ (registrikood 14866275) asukohaga Tehnika 9, Türi, Järvamaa, 72213, tel +372 5326 9611 ja e-kiri tellimus@wihuriagri.com

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.   

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmed edastatakse veebipoe raamatupidamisse raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Wihuri OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Wihuri OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.  Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel e-posti teel aadressil tellimus@wihuriagri.com.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel aadressil tellimus@wihuriagri.com.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel tellimus@wihuriagri.com. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide „Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks klõpsa siia“ või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-kiri: tellimus@wihuriagri.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Wihuri Agri E-poe ostude turvalisuse tagab  SSL (ingl Secure Socket Layer) sertifikaat.

 

WIHURI AGRI E-POE KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsised, nende eesmärk ja asjakohasus

Küpsiste salvestamise korral teavitatakse teid nende abil kogutavate andmete kasutamisest ja kogumise eesmärgist. Salvestame teie seadmesse küpsiseid veebisaidi funktsioonide optimeerimiseks, kasutusmugavuse suurendamiseks ja veebisaidi üldiseks parandamiseks, aga ka sihtturunduse tegemiseks. Näiteks salvestame küpsiseid teie seadmesse järgmistelt partneritelt.

Google

Veebisaite www.wihuriagri.com ja www.wihuriagri.shop külastades jagatakse teie külastusinfot Google’iga. Nii saame analüüsida, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, mõõta meie turunduse tulemuslikkust ja näidata teile sobivaid reklaame. Samuti jagame Google’ile infot selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Google saab saadud andmeid kombineerida nende andmetega, mille te ise olete Google’ile andnud või mida ta on kogunud siis, kui olete tema teenuseid kasutanud.

Facebook

Veebisaite www.wihuriagri.com ja www.wihuriagri.shop külastades jagatakse teie külastusinfot Facebookiga. Nii saame analüüsida, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, mõõta meie turunduse tulemuslikkust ja näidata teile sobivaid reklaame. Samuti jagame Facebookile infot selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Facebook saab saadud andmeid kombineerida nende andmetega, mille te ise olete Facebookile andnud või mida ta on kogunud siis, kui olete tema teenuseid kasutanud.

Küsime teie nõusolekut

Kui salvestame teie seadmesse küpsiseid, siis küsime teie nõusolekut. Küpsiseid, mida on vaja statistiliste andmete kogumiseks, veebisaidi toimimiseks ja seadete salvestamiseks, võidakse kasutada ilma teie nõusolekuta. Meie veebisaidile tulles avaneb hüpikaken, kus on esitatud asjakohane teave küpsiste kohta. Ka siis, kui te seda tekstikasti eirate ja veebisaiti klõpsate, nõustute küpsiste kasutamisega nimetatud eesmärkidel.

Kui kaua küpsiseid säilitatakse?

Küpsised kustutatakse automaatselt pärast teatud arvu kuude möödumist (võib erineda), kuid iga külastuse ajal neid värskendatakse

Kuidas küpsiseid kustutada?

Vt juhendit siit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html 

Internetis leidub ka muid juhendeid.

Kuidas küpsiste salvestamist keelata?

Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega, saab need blokeerida. Juhendi leiate siit:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Internetis leidub ka muid juhendeid.

Kuidas küpsiseid hallata?

Kui soovite ise otsustada, milliseid küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, soovitame tööriista Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Me ei ole kuidagi Ghosteryga seotud ega toeta selle kasutamist. Saate ka oma iOS-seadme seada kindlat tüüpi küpsiseid blokeerima. Lisateave on esitatud Apple’i veebilehel https://support.apple.com/da-dk/HT201265).